“El papel de los colapsos sociales en los ciclos históricos” (I y II)

Extracte del llibre ” En la Espiral de la energia”, (corresponen a l’apartat 9.1) obra conjunta de Luis González Reyes i del desaparegut Ramon Fernández Durán.

Descarregar en Pdf

El paper dels col·lapses socials en els cicles històrics.

[…]
El paper del col·lapse en els sistemes complexos.
Un sistema complex podria definir-se com aquell que té múltiples parts interconnectades i organitzades entre si. A més connexions i major diversitat de nodes, més complexitat. Així, les societats amb més persones interrelacionades a través de xarxes de comunicació, institucions i del sistema econòmic són més complexes. També ho són les que tenen majors graus d’especialització social i diversitat cultural. Els sistemes complexos, l’autoorganització, sorgeix espontàniament (Johnson, 2003). Es produeixen “estructures dissipatives” que capten energia, i la majoria de les vegades també matèria, per sostenir l’ordre. Sense aquesta captació contínua d’energia i matèria no són capaços de mantenir-se(Prigogine, 1993).
Els sistemes complexos estan compostos de múltiples sistemes complexos al seu entorn en una organització de tipus fractal. És el que Holling (2001) va denominar Panarquía. L’ésser humà és un sistema complex que té altres subsistemes complexos, com el digestiu que, al seu entorn, està compost per òrgans i aquests per cèl·lules, que són també sistemes complexos. En l’àmbit superior, l’ésser humà és part de la societat que s’inscriu en el macro sistema de la Terra. D’aquesta manera, hi ha sistemes “per sobre” i “per sota”. Cadascun dels nivells compleix dues funcions. D’una banda, donar estabilitat al sistema. Per exemple, si un bosc es crema, el clima de la regió aporta les condicions per a la seva regeneració i el terra, els nutrients. En aquesta tasca estabilitzadora, el paper dels nivells macro és més important. La segona funció és generar innovacions per a l’adaptació als continus canvis. Aquí són els nivells inferiors que són més actius. D’aquesta manera, els sistemes complexos són també sistemes amb capacitat d’adaptar-se als canvis. Sigue leyendo

Anuncios

Guia bàsica de privacitat, anonimat i autodefensa digital per gent amb smartphones

A lo largo de estos últimos años, hemos asistido en España al despertar de una población más concienciada con los problemas sociales, más reivindicativa, más activista, más consciente de la necesidad de la transparencia en organismos públicos y de un “OpenGov”. Por desgracia, la respuesta de unas instituciones arcáicas y reacias al cambio también han acarreado represalias físicas o legales para quienes, de una forma u otra, todavía hoy se empecinan en que las cosas
mejoren y evolucionen.

Pdf complet: http://elbinario.net/wp-content/uploads/2015/01/guia_smartphones.pdf